Нарын облусунун саламаттык сактоо мекемелеринин финансы кызматкерлери үчүн Казынанын IS Инфо-Система тутуму боюнча окуу тренинги

КР Өкмөтүнө караштуу ММК Фондунун 2018-жылдын 5-февралындагы № 42 буйругунун негизинде 2018-жылдын 14-февралында Нарын шаарында Хан-Тенгри комплексинде саламаттык сактоо мекемелеринин финансы кызматкерлери үчүн Казынанын IS Инфо-Система автоматташтырылган маалыматтык тутумунда иштөөнү үйрөнүү боюнча тренинг өткөрүлдү. Тренинге КР Өкмөтүнө караштуу ММК Фондунун Экономика жана каржы башкармалыгынын башчысы Борчубаева Г.Ш., ЭКБ-нын жетектөөчү адиси Орозалиев Э., Инфо-Система мамлекеттик уюмунун аналитиги Темирлан уулу Тобокел, маалыматтык колдоо адиси Сагындыков М., ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгынын жетекчиси жана кызматкерлери, ошондой эле Нарын облусунун Бирдиктүү төлөөчү тутумунда иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын финансы-экономикалык кызматкерлери катышты. ММК Фондунун Экономика жана Каржы башкармалыгынын башчысы Г.Ш.Борчубаева тарабынан ММК Фондунун бюджетинин аткарылышы тууралуу маалымат берилип, кайра карап чыгууга муктаж болгон нормативдик-укуктук документтер тууралуу жана башка көптөгөн суроолорго жооп берилди. Темирлан уулу Тобокел Инфо-Система маалыматтык тутуму менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрүн түшүндүруп берди. Финансы кызматкерлери Инфо-Система менен иштөөдө пайда болуп жаткан түшүнбөгөн суроолорун берип, тиешелүү түшүндүрмөлөрдү алышты.

1

Comments are closed