ММК полиси жөнүндө

 ММК Полиси

ММК Полиси – бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу (ММК) программалары боюнча жеңилдетилген медициналык кызмат алууга укук берүүчү документ болуп эсептелет. Полистин ээси камсыздандырылган болуп эсептелет.

  1. ММК Полиси Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча келишим түзүлгөн, Бирдиктүү төлөөчү тутумунда иштеген саламаттык сактоо уюмдарында күчкө ээ.
  1. ММК Полисин сатып алуу үчүн үй-бүлөлүк дарыгерге же ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгына кайрылып, паспорт көрсөтүп, арыз жазып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмүн төлөп, Полисти алса болот. Полис жеке инсандыгын тастыктоочу документти көрсөткөн учурда жарактуу болуп эсептелет.
  1. ММК Полиси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен макулдашуу боюнча ММК Фонду тарабынан бекитилүүчү «ММК Полисинин наркын эсептөөнүн методикасынын» негизинде белгиленүүчү баалар боюнча сатылат. 2018-жылдын 1-сентябрынан тартып полистин наркы 1200 сом болуп бекиди. ММК Полисинин иштөө мөөнөтү ММКга төгүм төлөгөн күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет жана 12 календардык айга жарактуу.

4. Жаран ММК Полисин жоготуп алган учурда дарыгерге, же ММК фондунун аймактык башкармалыгына жазуу жүзүндө кайрылышы керек. ММК Полисинин жуп нускасы арыз менен кайрылган учурдагы ММК Полисин  даярдоонун өздүк наркына барабар сумманы ММК фондунун аймактык  башкармалыгынын кассасына төлөгөндө берилет

Comments are closed