Тарыхы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгынын тарыхый маалыматы

          Учурда иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунунун Нарын аймактык башкармалыгы   1997-жылдын 11-февралындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Республикалык ден соолук кассасынын № 8 буйругунун жана Нарын областтык администрациясынын1997-жылдын 26-мартындагы № 135-б буйругунун негизинде Нарын областтык ден соолук кассасы болуп түзүлгөн.

1998-жылдын 10-январында Кыргыз Республикасынын Президентинин № 1 Указы менен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фонду деп аталып, ал эми облуста ММК Фондунун Нарын областтык башкармалыгы деп аталган.

1999-жылы 15-февралда КР Өкмөтүнүн № 83 токтому менен ММК Фонду КР саламаттык сактоо министирлигине караштуу болуп, облустарда, анын ичинен Нарын облусунда ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгы болуп кайра түзүлгөн.

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн структурасы» жөнүндөгү Мыйзамына дал келүүсү жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7, 42, 47 беренелерин жетекчиликке алуу менен 2009-жылдын 22 октябрында саламаттык сактоо министрлигине караштуу эмес Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фонду болуп  Кыргыз республикасынын Өкмөтүнө караштуу Фонд болду.

ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгы саламаттык сактоо мекемелери менен алгачкы келишимди 1997-жылдын 10-октябрында Нарын облустук бириктирилген ооруканасы (НОБО) менен, 1998-жылы Жумгал, Кочкор, Ат-Башы жана Ак-Талаа райондун борбордук  ооруканалары менен, 1999-жылы НОБОнун ардегерлер бөлүмү менен,  2001-жылы Ат-Башы районуна караштуу Ак-Муз участкалык ооруканасы жана Жумгал районуна караштуу Мин-Куш участкалык ооруканасы менен келишим түзүлгөн.

Учурдагы ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгы 1997-жылдын 17-мартынан баштап Нарын областтык ден соолук кассасы болуп түзүлүп жаңыдан иштей баштаганда 2 штаттык бирдик (денсоолук кассасынын директору, башкы эсепчи) менен башталса, азыркы учурда 4 бөлүм  менен иш алып барууда:

 экономикалык талдоо жүргүзүү жана отчеттуулук бөлүмү;

 сапатты экспертизалоо бөлүмү;

административдик чыгымдар боюнча сектору;

—  маалыматтык камсыздоо бөлүмү.

Аталган мекеменин негизги жүргүзгөн иши — Нарын облусундагы бирдиктүү төлөөчү тутумунда иштеген  саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо менен катар  жарандардын медициналык-санитардык жактан кызмат алууда ооруканалар жана ҮМБ/ҮДТру тарабынан жеткиликтүү жана сапаттуу жардам көрсөтүүнү көзөмөлдөө.

Учурда бирдиктүү төлөөчү тутумунда иштеген 14 облустук жана райондук саламаттык сактоо уюмдары менен түзүлгөн келишимдин негизинде иш алып барууда.

Мамлекеттик кепилдиктер программасынын жана милдеттүү медициналык камсыздандыруунун Кошумча программасы алкагында да алгылыктуу иштер жүргүзүлүү менен Нарын облусу боюнча 75 пункту бар 16 аптека менен келишим түзүлуп, келишимдин негизинде иштеген дарыканалар калкты жеңилдетилген дары-дармектер менен камсыз кылууда.

ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгы уюшулгандан баштап мекемеде иштеген жетекчилер:

Мамыткожоев Теңирберди Мамыткожоевич — 1997-1999-жылдар;

Маматбеков Жумабек Маматбекович -1999-2001- жылдар;

Кудайбергенов Нарынбек Нурсеитович — 2001-2008-жылдар;

Шамеева Сыйнагүл Асековна 2008-жылдан азыркы учурга чейин.

Comments are closed