Разъяснтельная работа о Полисе ОМС на 2017г с сотрудниками Пожарной службы

26.01.2017г. со стороны Нарынского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования  была проведена встреча  с  сотрудниками Нарынского  управления пожарной службы с разъяснениями о доведении сведений: В соответствии с письмом Министерства финансов Кыргызской Республики от 15.12.2016 года №13-2-2/13690 в проекте бюджета 2017 года произведены передвижки и предусмотрены средства на покрытие потребности на …

Читать далее…

Коррупцияга каршы саясаттын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча ченемдик жана уюштуруучулук чаралар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу Өкүлүнүн «2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Нарын облусундагы мамлекеттик органдардын иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 170 токтомун ишке максатында мекемеде жыл сайын ички ведомстволук план түзүлөт жана антикоррупциялык саясатка карата жүргүзүлүүчү  иш …

Читать далее…

Коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу жолу менен коррупцияны алдын алуу боюнча иш чаралар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгында 5-04-67 «ишеним» телефону жана «коомдук кабылдама» иштеп, директордун жана орун басардын кабыл алуусунан сырткары бөлүмдөрдө да жарандарды кабыл алуу китепчеси уюштурулган жана китепчеге кайрылган жарандардын суроолору, кызматкерлер тарабынан берилген жооптор жазылууда.