Разъяснтельная работа о Полисе ОМС на 2017г с сотрудниками Пожарной службы

26.01.2017г. со стороны Нарынского территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования  была проведена встреча  с  сотрудниками Нарынского  управления пожарной службы с разъяснениями о доведении сведений: В соответствии с письмом Министерства финансов Кыргызской Республики от 15.12.2016 года №13-2-2/13690 в проекте бюджета 2017 года произведены передвижки и предусмотрены средства на покрытие потребности на…

Читать далее…

Коррупцияга каршы саясаттын ишке ашырылышын камсыздоо боюнча ченемдик жана уюштуруучулук чаралар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу Өкүлүнүн «2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Нарын облусундагы мамлекеттик органдардын иш-чараларынын планын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 170 токтомун ишке максатында мекемеде жыл сайын ички ведомстволук план түзүлөт жана антикоррупциялык саясатка карата жүргүзүлүүчү  иш…

Читать далее…

Коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу жолу менен коррупцияны алдын алуу боюнча иш чаралар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ММК Фондунун Нарын аймактык башкармалыгында 5-04-67 «ишеним» телефону жана «коомдук кабылдама» иштеп, директордун жана орун басардын кабыл алуусунан сырткары бөлүмдөрдө да жарандарды кабыл алуу китепчеси уюштурулган жана китепчеге кайрылган жарандардын суроолору, кызматкерлер тарабынан берилген жооптор жазылууда.

Читать далее…